The doors

Starsign

zamiast tańczyć na TOG w Mechaniku wtulę się.